روضه

مرکز نشر و دانلود متن روضه ، صوت روضه، کلیپ روضه، کتاب های مقتل ،شعر، مداحی و غیره

دانلود مجموعه پنجم روضه های محرم حجةالاسلام واضحی آشتیانی

جلسه13 

دریافت

جلسه14

دریافت

جلسه15

دریافت

جلسه16

دریافت

دانلود مجموعه چهارم روضه های محرم حجةالاسلام واضحی آشتیانی

جلسه10

 

جلسه11

دریافت

 

جلسه 12

دریافت

دانلود مجموعه سوم روضه های محرم حجةالاسلام واضحی آشتیانی

 

جلسه7

دریافت

جلسه8

دریافت


جلسه9

دریافت
 

دانلود مجموعه دوم روضه های محرم حجةالاسلام واضحی آشتیانی

جلسه4

دریافت

جلسه5 

دریافت

 

جلسه 6 

دریافت

دانلود مجموعه اول روضه های محرم حجةالاسلام واضحی آشتیانی


توضیحات استاد

دریافت


جلسه1 

دریافت


جلسه2

دریافت

جلسه3

دریافت

بسم الله الرحمن الرحیم

بوی عطرش به مشامم چو نسیم است خدا میداند

اهل عالم بدانید حسین شاه کریم است خدا میداند

ای دلم گرد یتیمی به من و تو به چه کار ؟

هر که ارباب ندارد یتیم است خدا میداند
موضوعات
Designed By Erfan Powered by Bayan